Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez Matek
Data dodania: 05-11-2009 19:02
Data modyfikacji: 05-11-2009 19:05

Jak do tej pory na nadesłany do naszej redakcji „List Otwarty Mieszkańców Boszkowa", który publikowaliśmy w tym dziale (13-09-2009) odpowiedziała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Wojewoda Wielkopolski. Poniżej drukujemy treść obu listów:

 


 

KOMEND WOJEWÓDZKA POLICJI

w POZNANIU

Poznań. 1009-09-07  

WI-II-052-6HI 09

 

 

Działając na zasadzie art. 232 § I K.p.a. informuję, że Pana skarga, która do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wpłynęła w dniu 31 sierpnia 2009 r., prze­kazałam Komendantowi Miejskiemu Policji w Lesznie, celem bezpośredniego załatwienia O przekazaniu skargi, proszę powiadomić inne. podpisane pod jej treścią osoby.

J.M.

 

 

      Z up.  Wielkopolskiego

Komendanta Wojewódzkiego policji  w Poznaniu

 


 

 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI              

Poznań,18.09.2009   

IR.K-1.6617-91/09

 

 

     W odpowiedzi na Pana list otwarty skierowany m.in. do Wojewody Wielkopolskiego (data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 28.08.2009 r.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

    Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za wyjątkiem m.in. imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń.

    Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504) wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Zasady i tryb wydawania zezwoleń oraz zasady bezpieczeństwa i porządku takich imprez określa również cyt. ustawa. Na podstawie ustawy organ wydający zezwolenie może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej (niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka) z warunkami określonymi w zezwoleniu.

W przypadku, jeśli chciałby Pan przedmiotem skargi uczynić nienależyte wykonywanie zadań przez wójta, to skargę dotyczącą jego zadań lub działalności należy wnieść do organu właściwego do jej rozpatrzenia, czyli w niniejszym przypadku do rady gminy (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Natomiast rozpatrzenie skargi wniesionej następnie na radę gminy leży dopiero w kompetencji wojewody.

     Ponadto, wyjaśniam, iż wśród zakazów ustanowionych w obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego (rozporządzenie Nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz rozporządzenie Nr 168/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego), nie znalazły się zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) zakazy dotyczące organizowania imprez masowych. Ustawa ta określa katalog zamknięty zakazów, które mogą być wprowadzone na terenie parku krajobrazowego.

    Jednocześnie, w odniesieniu do obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego, uprzejmie informuję, iż z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ze zm.) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, w ramach którego funkcjonuje Przemęcki Park Krajobrazowy, znajduje się w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 061-851-55-66, fax 061-854-11-50 www.poznan.uw.gov.pl e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

 

 


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 207.241.229.48 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
Marian Paździoch Dodano: 05-11-2009 IP: Czyli wójt w zasadzie moze wydać zgodę na imprezę, która będzie trwała nonstop np. pół roku? Powyższe pisma to nic innego jak urzędnicza spychologia i dowód na brak zwięzłego i jasnego prawa pozbawionego potrzeby każdorazowej interpretacji.
Marta Dodano: 17-11-2009 IP: I wystarczyłoby tylko przeczytać ustawę i obyłoby się bez zawracania d... wszystkim świętym i pisania listów otwartych. I jeszcze słowo do pana Mariana Paździocha: polecam do przeczytania ustawę o imprezach masowych! po jej lekturze dojdzie Pan do wniosku, że wójt jednak nie może wydać zgody na wszystko, a powyższe pismo jest czytelne i jasno określa kompetencje odpowiednich urzędów. SAMA NIE TRAWIĘ ZAŁATWIANIA SPRAW URZĘDOWYCH I TYCH WSZYSTKICH PROCEDUR! ALE NA MIŁOŚĆ BOSKĄ! CZYTAJMY ZE ZROZUMIENIEM! pozdrawiam:)


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 8.9°C
Temp. wody: °C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: ---

Ostatni odczyt:
17.02.2019 17:25

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl