Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez SPIDER
Data dodania: 11-05-2011 08:47
Data modyfikacji: 09-06-2011 20:26

    Stowarzyszenie Przyjaciół Boszkowa wystąpiło do Departamentu Środowiska Województwa Wielkopolskiego z prośbą o udzielenie informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Warto zwrócić uwagę na potężną różnicę między gminami.

 

 

Demografia gmin dla analizy porównawczej:

GMINA

POWIERZCHNIA [KM2]

LICZBA MIESZKAŃCÓW

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA [OS/KM2]

Przemęt

225,1

13 567

60

Włoszakowice

127,8

8 655

68

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl


Komentarz autora:

W nawiązaniu do pisma skierowanego do Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa (SPB) przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Środowiska z dnia 04 maja br. w/s opłat za korzystanie ze środowiska, konieczne jest uzupełnienie i wyjaśnienie kilku istotnych kwestii naszym czytelnikom, zaglądającym na stronę www.e-boszkowo.pl.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska to obowiązek wynikający z zapisów w Prawie ochrony środowiska. Obecnie obowiązuje system, gdzie opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w danym okresie /okresy półroczne: styczeń-czerwiec bądź lipiec-grudzień/ wnosi się na konto właściwego urzędu marszałkowskiego (w przypadku Włoszakowic i Przemętu jest to oczywiście Wielkopolski Urząd Marszałkowski). Opłaty nalicza się samodzielnie, wypełniając urzędowe druki. Sprawozdanie winno trafić do urzędu marszałkowskiego do końca stycznia /za II półrocze ubiegłego roku/ bądź do 31 lipca /za I półrocze/.

Stawki opłat są publikowane corocznie, gdyż z roku na rok zmieniają się.

 

Kto wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska?

Do ponoszenia opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska, tj. przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa., jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia oraz osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska.

 

Za co się płaci opłaty za korzystanie ze środowiska:

 

za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

-          z kotłowni i z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.

-          ze spalania paliw przez środki transportu /używanie pojazdów służbowych- zarówno osobowych jak i ciężarowych/,

-          z przeładunku benzyn silnikowych,

-          z chowu lub hodowli drobiu.

 

za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:

-          pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne,

-          wody chłodnicze,

-          wody pochodzące z chowu i hodowli ryb,

-          pobór wód podziemnych i powierzchniowych,

-          wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych,

 

za składowanie odpadów.

 

 

A teraz skąd te różnice w wielkości opłat?

W przesłanym załączniku do omawianego pisma Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dot. ilości podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat wynika, że w gminie Włoszakowice jest 90 podmiotów zobligowanych do płacenia opłat za korzystanie ze środowiska /co ciekawe widnieje w nim również Stowarzyszenie Przyjaciół Boszkowa/, a w gminie Przemęt 157.

Oczywiście powyższe liczby wynikają z posiadanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu baz danych. Moim zdaniem są one niekompletne, często przestarzałe i m.in. stąd te różnice. Inna kwestia to poprawność naliczania opłat. Być może jest tak, iż część podmiotów nie była kontrolowana pod kątem poprawności naliczania opłat i stąd niższe opłaty lub wręcz żadne. Jest jeszcze kwestia tzw. progu opłatowego, tj. wg obecnie obowiązujących przepisów wyliczone opłaty poniżej 400,00 zł w skali półrocznej nie muszą być wnoszone. Tak więc jeżeli wśród podmiotów w danej gminie będą dominować małe jednostki, to tego typu sytuacja może występować i stąd takie dysproporcje. Jeszcze inny aspekt, to „ekologiczność" posiadanych źródeł transportu /im nowsze pojazdy, tym niższe opłaty za tonę spalonego paliwa/, kotłów /nowoczesne kotły gazowe są obłożone niższymi opłatami niż kotły węglowe/ itd.

                Fenomenem jest dla mnie, że wśród zestawienia nadesłanego przez UM brak wielu podmiotów gospodarczych, zarówno w gminie Przemęt jak i Włoszakowice. I to akurat tych z „górnej półki". Tak dla powiększenia wątpliwości - w 2004 roku - wg Urzędu Statystycznego w Poznaniu było w rejestrze podmiotów REGON 1028 podmiotów w Gminie Włoszakowice. To jak to się ma do 90 podmiotów w bazie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  /o ironio razem z SPB/?

                Reasumując, przesłane nam przez Urząd Marszałkowski dane dają wiele do myślenia. Na pewno coś jest nie tak, dysproporcje kwotowe moim zdaniem są za duże. Na pewno Urząd Marszałkowski ma jeszcze wiele pracy celem uporządkowania kwestii opłat za korzystanie ze środowiska.

Ale pozostaje też jeszcze inny wariant: Gmina Włoszakowice jest bardziej „ekologiczna", bardziej przyjaźnie korzysta ze środowiska. To już pozostawiam do oceny czytelnikom i odpowiednim służbom zajmującym się przestrzeganiem prawa z zakresu ochrony środowiska.

 

 

 

 


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 207.241.229.150 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
Paździoch Dodano: 11-05-2011 IP: Proszę o jakiś komentarz, bo nie do końca wiem o co chodzi. Czy to pieniądze jakie Gmina dostaje czy jakie odprowadza? O czy m świadczy ta dysproporcja?
onetka0 Dodano: 11-05-2011 IP: Mały druk pisma, a czytać między wierszami nie umiem, popieram prośbę Paździocha i proszę o jakikolwiek komentarz kogoś kompetentnego, bo z liczb odczytuję, że chyba wójt Włoszakowice coś nie bardzo się stara o swoją gminę, tak mi się zdaje, ale może jestem w błędzie i dba o środowisko zabiegając o fundusze...ale tego nie widać w Letnisku ...
Matek Dodano: 13-05-2011 IP: Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą głównie przedsiębiorcy, rolnicy, instytucje. Np za samochód firmowy (emisja gazów), za czerpanie wody z ujęć podziemnych i np zrzut ścieków. Jednym słowem każda korzyść ze środowiska ( zarówno poprzez czerpanie ze środowiska jak i emisja zanieczyszczeń) podlega opłacie. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie także polecam lekturę na temat \"opłaty za korzystanie ze środowiska\" - link jest umieszczony na samym początku artykułu. A o czym może świadczyć tak wielka różnica? Z tej różnicy wnioskować można, że w Gminie Włoszakowice znacznie mniej korzysta się ze środowiska. Może dlatego, że jest znacznie mniej firm ( jest mniej?) i działalności rolniczej i znacznie mniej się emituje do środowiska gazów, ścieków ( bo przecież tzw. oczyszczalnia ścieków w Grotnikach to twór niemal doskonały). Jako laik w tym temacie zastanawia mnie aż tak ogromna różnica między tymi gminami, czy zatem Gmina Włoszakowice cechuje się gospodarczą stagnacją i wręcz wzorową polityką ściekową, czy po prostu ściągalność i przekazywalność tego typu działań jest mniej efektywna. Ja osobiście czekam na komentarz eksperta w tej dziedzinie na temat tego pisma który jak obiecał lada dzień wypowie się w tym temacie. ps. najbardziej jednak interesuje mnie odpowiedź na pytanie - na co idą pieniądze z tej opłaty, na łatanie dziur ( np budżetowych), czy na rekultywację, ochronę środowiska obszarów z który zostały pobrane?


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: -0.5°C
Temp. wody: °C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: ---

Ostatni odczyt:
18.02.2019 06:35

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl