Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto

 

STRONA NIE PUBLIKOWANA - W BUDOWIE

 

Prezentujemy dział w którym znajdziesz opis wszystkich jezior z regionu Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Publikacja ta wymaga zgromadzenia dużej ilości informacji, i ciągle jest uzupełniana. Bardzo prosimy wszystkich, którzy dysponują przydatnymi informacjami o kontakt.

 

Jeśli ktokolwiek znajdzie błąd proszę o zgłoszenie go TUTAJ.

Zapraszamy też o dyskusji na ten temat na naszym forum.

Zespół e-boszkowo.pl


Jeziora ułożone są według połączeń zaczynając od Jeziora Moszynek przeciwnie do kierunku ruchu zegara kończąc na jeziorze Zapowiednik

 

Makroregion:

Pojezierze Leszczyńskie (315.8) położone w Wielkopolsce, między doliną Odry i Warty. Zostało ukształtowane podczas ostatniego zlodowacenia w fazie jego maksymalnego zasięgu (w fazie leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego). Dzieli się na cztery Mezoregiony fizycznogeograficzne: Pojezierze Sławskie, Równina Kościańska, Pojezierze Krzywińskie i Wał Żerkowski. Po krótce omówimy każdy z wymienionych mezoregionów ale nasze szersze opracowanie obejmuje jeziora znajdujące sie tylko w mezoregionach Pojezierze Sławskie i Równina Kościańska.

 

Mezoregiony:

  • Pojezierze Sławskie (315.81) Pojezierze Sławskie jest zachodnią częścią makroregionu Pojezierze Leszczyńskie. Znajduje się na południe od Doliny Środkowej Obry, a od wschodu sąsiaduje z Pojezierzem Krzywińskim, przy czym granicę stanowi obniżenie, którym płynie Samica Leszczyńska. Główne cieki regionu to Obrzyca i łączący się z nią poprzez jezioro Rudno Południowy Kanał Obry z dopływami: dopływ z Dominic i Młynówka Kaszczorska. W regionie znajduje się kilkanaście jezior, z których największe to jezioro Sławskie (zlewnia Obrzycy, województwo lubu­skie), Dominickie oraz jeziora Przemęckie: Północne, Środkowe i Zachodnie, Białe-Miałkie i Breńskie,

 

  • Równina Kościańska (315.83) - jest to bezjeziorna wysoczyzna morenowa po wewnętrznej stronie marginalnych form osadów fazy leszczańskiej. Stanowi naturalny region w zachodniej części Polski oraz w północnej część Pojezierza Leszczyńskiego, o powierzchni 560 km². Obszar rolniczy.

 

  • Pojezierze Krzywińskie (315.82) - Region graniczy od północy z Równiną Kościańską, od zachodu z Pojezierzem Sławskim, od południa z Wysoczyzną Leszczyńską, od południowego-wschodu z Wałem Żerkowskim a od północnego-wschodu z Kotliną Śremską. Pojezierze Krzywińskie leży w całości w obrębie woj. wielkopolskiego i bierze swą nazwę od miasta Krzywiń. Mezoregion ten jest jeziorną wysoczyzną morenową o wysokościach do 150 m n.p.m., porozcinaną licznymi rynnami polodowcowymi (obecnie jeziora). Występują tu zalesione wzniesienia powiązane z akumulacją lądolodu, m.in. kemy i moreny o wyskościach względnych do ok. 50 m n.p.m. Jest to region rolniczy o dużych walorach turystycznych (zróżnicowany krajobraz, atrakcyjne jeziora, m.in Dolskie Wielkie i Grzymisławskie).

 

  • Wał Żerkowski lub Wysoczyzna Mieszkowska (315.84) - Region graniczy od północy z Kotliną Śremską, od zachodu z Pojezierzem Krzywińskim, od południowego zachodu na krótkim odcinku z Wysoczyzną Leszczyńską, od południa z Wysoczyzną Kaliską a od wschodu, również na krótkim odcinku, z Równiną Rychwalską; na samym wschodzie region styka się z Doliną Konińską. Wał Żerkowski leży w całości w obrębie woj. wielkopolskiego i bierze swą nazwę od miasta Żerków. Mezoregion ten jest bezjeziornym, glacjotektonicznie spiętrzonym wałem, uważanym za marginalną formę fazy leszczyńskiej zlodowacenia północnopolskiego. Wał rozpościera się pomiędzy dolinami Warty i Lutyni i wznosi się do 161 m n.p.m. w Łysej Górze. Pod Mieszkowem znajduje się wyrazisty oz o długości 10 km.

 

 

 

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

 

Jeziora Przemęckie położone są w odległości około 30-40 kilometrów na północny zachód od Leszna, w granicach powiatu wolsztyńskiego, w gminie Przemęt (Przemęckie Północne i Środkowe) oraz częściowo w powiecie leszczyńskim (gmina Wijewo). Jeziora Białe-Miałkie i Breńskie w całości położone są w grani­cach powiatu leszczyńskiego, w gminie Wijewo. Wszystkie jeziora wraz z otoczeniem znajdują się w grani­cach obszaru chronionego - Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Jeziora są użytkowane rybacko przez Gospodarstwo Rybackie w Osiecznej, należące do PZW Zarząd Okręgu w Poznaniu. Zaklasyfikowano je do rybackiego typu jezior linowo-szczupakowych, obecne zmiany zachodzące w środowiskach tych jezior i skład ichtiofauny z uzyskiwanych odłowów świadczą o ich wkro­czeniu w okres przejściowy zmierzający w kierunku jezior typu sandaczowego (Przemęckie Północne, Środ-kowe i Zachodnie, Breńskie) lub leszczowego (Białe-Miałkie).

Pojezierze Sławskie- Region graniczy od północy z Doliną Środkowej Obry, od zachodu z Kotliną Kargowską, od południa z Pradoliną Głogowską i Wysoczyzną Leszczyńską a od wschodu z Pojezierzem Krzywińskim i Kotliną Kościańską. Pojezierze Sławskie leży na pograniczu województw: lubuskiego i wielkopolskiego oraz fragmentarnie na obszarze woj. dolnośląskiego. Nazwa regionu pochodzi od miasta Sława.

Mezoregion jest pojezierzem (największym jeziorem jest Jezioro Sławskie) od południa zamkniętym zespołem moren czołowych i kemów ostatniego zlodowacenia. Pojezierze Sławskie jest ze względu na urozmaicone ukształtowanie terenu i obecność lasów i jezior regionem o dużej atrakcyjności turystycznej.

Głównymi ośrodkmi miejskimi regionu są Śmigiel i Sława, ponadto leżą tu wsie Włoszakowice i Wijewo.

Bibliografia

BibliografiaDane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 13.4°C
Temp. wody: 2.2°C
Wiatr: 3.6[m/s]
Kierunek wiatru: WSW

Ostatni odczyt:
31.12.2021 15:10

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl