Wykres poziomu wody w Jeziorze Dominickim

Przedstawiony powyżej wykres pozwala na monitorowanie zmian poziomu wody w Jeziorze Dominickim. Monitoring na potrzeby wykresu rozpoczęto wraz początkiem roku 2009.

Podajemy tu wskazania wodowskazu, przy czym poziom ZERO wodowskazu wskazuje wysokość 60,55 m n. p. m.