Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez Matek
Data dodania: 12-01-2018 18:04
( Radio ELKA, 12 stycznia 2018r. Jarek Adamek)

Zaczynają w przyszłym tygodniu
Kanalizacja w Boszkowie-Letnisku

     Około 5 kilometrów sieci kanalizacyjnej zostanie zbudowane w tym roku w Boszkowie-Letnisku. Gmina Włoszakowice już wyłoniła wykonawcę inwestycji. -Plac budowy przekażemy w przyszłym tygodniu - mówi Rafał Jagodzik, prezes Gminnego Zakładu Komunalnego we Włoszakowicach.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej to część projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice" realizowanego ze wsparciem unijnego Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zakres obejmuje budowę sieci w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie. -Powstanie tam około 5 kilometrów sieci - mówi Rafał Jagodzik - skanalizujemy część letniska od strony Grotnik, po obu stronach ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ul. Dominicką oraz ul. Piaskową i część ul. Leśnej.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm LU-MAX z PRA-MAS z Leszna, za kwotę ponad 1,8 miliona złotych. -W przyszłym tygodniu przekażemy plac budowy - mówi Rafał Jagodzik - termin wykonania zadania to koniec tego roku.

 

(fot. z elka.fm)

 

Artykuł zaczerpnięty z serwisu Radia Elka

 

 


Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu – na naszym FORUM


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 3.88.156.58 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
zyzania Dodano: 14-01-2018 IP: 83.25.92.59 Czy przy tej robocie będą dewastować i rokopywać chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Dworcowej i Dominickiej = niedawno co wykonaną,?!/ pewnie w sezonie letnim, kiedy jest dużo (hm.. w miare dużo turystów)/
Remik Dodano: 15-01-2018 IP: 87.105.141.21 Przy okazji nie zapomnijcie posadzić dużo NOWYCH DRZEW. Będzie to z korzyścią dla dla naszego środowiska naturalnego, które i tak jest dewastowane!!!!!
zyzania Dodano: 15-01-2018 IP: 83.25.92.59 Remik, trochę drzew jest, ale gmina, a może powiat nie przycina gałęzi, dopiero po ksawerym sie ruszyli, nie zgarniają liści, nie czyszczą chodników, śieżek rowerowych ( ul. Dworcowa, Dominicka)to powinno byc zrobione jesienią, a nie w czasie jak zaczyna porastać chodnik, pełno piasku przecież rowerzystom źle się jeździ,
zyzania Dodano: 16-01-2018 IP: 83.20.41.99 DLA ZAINTERESOWANYCH PRZEKOPIOWANE Z PORTALU GMINA WŁOSZAKOWICE Ogłoszenie nr 500005114-N-2018 z dnia 08-01-2018 r. Gmina Włoszakowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie ? Etap IOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takNazwa projektu lub programuProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: takNumer ogłoszenia: 620881-N-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak Nazwa wykonawcy: LU-MAX Łukasz Masłowski Email wykonawcy: lu_max@wp.pl Adres pocztowy: ul. Święciechowska 158 Kod pocztowy: 64-100 Miejscowość: Leszno Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106.Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie ? Etap I Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZPOIiŚ.2710.10.2016 II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres projektu pn.: ?Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo ? kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice ? Etap I?, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 ? 2020. 2.Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie ? Etap I: 1)rurociągi PVC ?200 o długości 3 282 m, 2)studnie kanalizacyjne ?1000 ? 54 szt., 3)studnie kanalizacyjne ?425 ? 53 szt., 4)rurociągi PVC ?160 o długości 101,9 m. 3.Szczegółowy zakres zadania określa komplet dokumentacji technicznej stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ.
ola Dodano: 17-01-2018 IP: 83.21.193.177 Na Boga ! Zyzanio! Po co to ? Jak będe tego ciekawa zajrzę sobie na portal gminy. Skromnie dodam, że inni też myślą !
ele Dodano: 25-03-2018 IP: 94.254.241.129 Wszystkiego dobrego. Tylko dajcie ludziom żyć. I tego śmigłowca żeby nie było w już , i żeby pijaństwa już nie było ,żeby sąsiedzi dzień dobry sobie mówili a nie uknuli.Tego Wam życzę.


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 11.4°C
Temp. wody: 16.1°C
Wiatr: 1.8[m/s]
Kierunek wiatru: W

Ostatni odczyt:
23.05.2019 04:35

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl