Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez matek@e-boszkowo.pl
Data dodania: 21-04-2009 07:29
Data modyfikacji: 21-04-2009 07:58

Jezioro Przemęckie Środkowe

DANE MORFOMETRYCZNE

  • powierzchnia - 182,4 ha
  • objętość - 2858,0 tys. m3
  • głębokość maksymalna - 3,0 m
  • głębokość średnia - 1,6 m Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) - 10,1 km2

KLASA CZYSTOŚCI - poza klasą

KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ - III

Jezioro Przemęckie Środkowe położone jest w zlewni Młynówki Kaszczorskiej. Ciek nie przepływa bezpośrednio przez jezioro: jest ono połączone krót­kimi przesmykami z rynnami sąsiadujących jezior i te połączenia stanowią główną drogę wymiany wody w jeziorze. Na północy jest to połączenie z rynną jeziora Przemęckiego Północnego - ten przesmyk stanowi jednocześnie granicę zlewni Młynówki Kaszczorskiej i dopływu z Dominic; na południu jest to połączenie z rynną jeziora Przemęckiego Zachod­niego. Okresowo zmienia się kierunek wymiany wody i odpływy stają się dopływami - co jest uza-leżnione od stanu wód w Południowym Kanale Obry. Poza tym jezioro praktycznie nie ma dopływów (je­dynie niewielkie rowy, okresowo prowadzące wody z pól). Szacowana wielkość wymiany wody w jezio­rze wynosi około 50%.

Jezioro ma dwa plosa: ploso Górskie z rynną ukierunkowaną południkowo i ploso Osłonińskie z rynną ukierunkowaną równoleżnikowo. Na jeziorze znajdują się dwie niewielkie wysepki, o łącznej powierzchni 0,2 ha. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Pasy roślinności brzegowej, zajmującej większość długości linii brzegowej, tworzy głównie trzcina pospolita i pałka wąskolistna; roślinność o liściach pływających i zanu-rzoną reprezentują: grążel żółty, grzybień biały, wywłócznik, jaskier krążkolistny, rogatek sztywny i ramie­nice. W kompleksie leśnym po zachodniej stronie jeziora znajduje się rezerwat ścisły Torfowisko nad jeziorem Świętym - jest to torfowisko przejściowe z charakterystyczną dla niego roślinnością.

Zlewnia jeziora użytkowana jest w sposób różnorodny. W zlewni bezpośredniej nie ma punktowych źró-deł zanieczyszczeń. W sąsiedztwie jeziora znajduje się część zabudowań wsi Olejnica (wokół przesmyku łączącego z jeziorem Przemęckim Północnym) oraz wieś Osłonin - przy krańcu zachodnim, po stronie pół-nocnej. Wieś ma charakter letniskowy; nie jest zwodociągowana, ma sieć kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych jest około 30% gospodarstw; ścieki doprowadzane są na oczyszczalnię w Wieleniu. Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie; jego otoczenie jest atrakcyjne turystycznie ze względu na urozmaicony krajobraz i duże kompleksy leśne. Baza turystyczna zlokalizowana jest w dwóch rejonach Olejnicy: w kie­runku Górska - gdzie znajdują się ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, kąpieliska i przystań żeglarska oraz po stronie północno-zachodniej i dalej w kierunku Osłonina i Wielenia - indywidualna zabudowa letni­skowa. Przez jezioro prowadzi też kajakowy Szlak konwaliowy.

Jezioro jako bardzo płytkie nie jest stratyfikowane. Spośród ocenianych wskaźników stężenie fosforanów oraz zawartość azotu mineralnego w warstwie powierzchniowej wiosną odpowiadało klasie I i II, co świad-czyło o bardzo wczesnym rozpoczęciu wegetacji. Wartość BZT5 w warstwie powierzchniowej latem zaliczo­no do klasy III, pozostałe wskaźniki przekraczały normy. W ocenie stanu fizykochemicznego jezioro Przemęckie Środkowe nie odpowiadało normom. Zanieczyszczenie bakteriologiczne mieściło się w grani­cach klasy I.

Badania zawartości metali ciężkich wykazały podwyższone stężenia kadmu i ołowiu, co dodatkowo po­twierdza zły stan czystości wód. Badania stężeń substancji ekstrahujących się eterem naftowym w wodach jeziora nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.

 

W okresie wiosennym skład planktonu był zróżnicowany gatunkowo: licznie występowały organizmy z grupy Cyanophyta i Bacillariophyceae oraz Cryptophyceae i Chryzophyceae. Znaczny udział w próbach miały też Protozoa z gatunkiem Monas vulgaris. W okresie letnim fitoplankton składał się prawie wyłącznie z sinic (96,1-99,9 % udziałów) z dominującym gatunkiem Lingbya limnetica. Sumy liczebności wzrosły do bardzo wysokich wartości na stanowisku przy połączeniu z jeziorem Przemęckim Północnym.

Zespół cech morfometrycznych jeziora Przemęckiego Środkowego jest niekorzystny, natomiast korzystne są cechy zlewniowe jeziora. Jezioro jest bardzo płytkie, całość jego wód należy do epilimnionu, ma małą zdolność rozcieńczania. Zlewnia jeziora jest stosunkowo niewielka i zagospodarowana w sposób różnorod-ny, a tempo wymiany wody w roku jest niewielkie.

W roku 1994 i 2000 badania wykazały, że pod względem fizykochemicznym jakość wód odpowiadała klasie III, natomiast pod względem bakteriologicznym stan wód poprawiał się: od pozaklasowego do klasy II. Porównanie wyników ostatnich badań wykazuje pogorszenie fizykochemicznego stanu wód (z klasy III na wody pozaklasowe) i dalszą poprawę stanu sanitarnego (z klasy II na klasę I). W obydwu latach badań występowały przekroczenia stężeń substancji toksycznych, takich jak metale ciężkie czy substancje ekstra­hujące się eterem naftowym - z tego względu w roku 2000 w ocenie końcowej obniżono klasę wód i jezioro zaliczono do wód pozaklasowych. Na podstawie analizy poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń można stwierdzić, że w ostatnim okresie wzrosła zasobność wód w substancje biogenne (zwłaszcza związki fosfo­ru), wzrosła także wielkość produkcji pierwotnej w wodach.

 


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 3.235.30.155 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
Aktualnie brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 12.8°C
Temp. wody: °C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: ---

Ostatni odczyt:
09.04.2020 20:50

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl