Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez Spider
Data dodania: 11-12-2012 13:50
Data modyfikacji: 11-12-2012 14:47

      W załączeniu przedstawiamy całość odpowiedzi na interpelację poselską p. Posła Łukasza Borowiaka w/s powierzenia gminom kompetencji w zakresie wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do jezior. Tekst warty przeczytania, tym bardziej na stronie www.e-boszkowo.pl, gdzie wszelkie teksty dotyczące przyszłych możliwych losów (również w aspekcie prawnym) jezior i akwenów wodnych muszą mieć swoje miejsce...

Poniższy dokument został przesłany do Kancelarii Sejmowej w listopadzie br., a przygotowany był w Ministerstwie Środowiska:

 

"Odpowiedź na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie powierzenia gminom kompetencji w zakresie wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do jezior".

          Jak już informowałem w odpowiedzi na interpelację Pana posła z dnia 11 lipca 2012 r. nowa ustawa - Prawo wodne obejmie w szczególności zakresem regulacji podział wód publicznych na "wody rządowe" i "wody samorządowe".

       Planowane wprowadzenie nowego podziału wód na "wody rządowe" i "wody samorządowe" będzie wymagało zasadniczego przebudowania obowiązującego systemu. Jako generalna zasada zostanie utrzymana regulacja wyrażona aktualnie w art. 10, 14 i 14a ustawy - Prawo wodne, co oznacza, że wody będą stanowić własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych. Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego będą nadal wodami publicznymi. Płynące wody publiczne oraz grunty pokryte tymi wodami nie będą podlegać obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, pozostaną zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządy dorzeczy - państwowe osoby prawne odpowiedzialne za utrzymywanie "wód rządowych" oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa w ramach tej właściwości, będa legitymować się z mocy prawa, prawem użytkowania wieczystego gruntów pokrytych tymi wodami, a także gruntów położonych w międzywalu i samych wałów przeciwpowodziowych posadowionych przy "wodach rządowych". Użytkowanie wieczyste, będące w polskim prawie cywilnym jednym z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomosci gruntowej  będącej własnością Skarbu Państwa (województwa, powiatu bądź `gminy lub związku tych jednostek) osobie fizycznej lub osobie prawnej na czas określony 99 lat.

Tego rodzaju rozwiązanie zostało już zastosowane przez ustawodawcę w przypadku parków narodowych, które w poprzednim stanie prawnym były państwowymi jednostkami budżetowymi, natomiast aktulanie funkcjonują w formie państwowych osób prawnych. Istota użytkowania wieczystego jako szczególnego prawa rzeczowego, przesądza o adekwatności jego zastosowania do zarządów dorzeczy- państwowych osób prawnych. Zarządy dorzeczy - państwowe osoby prawne będą gospodarować mieniem Skarbu Państwa zgodnie z regułami wyrażonymi w przepisach o zasadach wykonywania uprawnień przsługujących Skarbowi Państwa.

              W przedmiocie tytułu prawnego jaki będzie przysługiwał samorządowi województwa w stosunku do "wód samorządowych" zakłada, że te wody, grunty pokryte tymi wodami oraz pozostałe mienie Skarbu Państwa związane z tymi wodami, przejdą z mocy prawa w trwały zarząd marszałków województw. Przejście w trwały zarząd przedmiotowych wód, gruntów pokrytych tymi wodami oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z tymi wodami, będzie stwierdzał, w drodze decyzji, starosta wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

            Przewidywane w projekcie założeń projektu ustawy - Prawo wodne dokonanie podziału śródlądowych wód powierzchniowych płynących będących własnością Skarbu Państwa na "wody rządowe" oraz "wody samorządowe", będzie miało zasadnicze znacznie dla kompetencji samorządu województwa. Otóż, o ile utrzymanie "wód rządowych" oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej na tych wodach będzie domeną zarządów dorzeczy - państwowych osób prawnych, o tyle tego rodzaju kompetencje w odniesieniu do "wód samorządowych" będą wykonywane przez samorząd województwa. Oznacza to, że co do zasady zakłada się utrzymanie kompetencji jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (województwo samorządowe) w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód określonych aktualnie jako wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służące polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, a przede wszystkim w stosunku do wód, które nie będą przypisane nowoutworzonym państwowym osobom prawnym.

        W ramach prac legislacyjnych analizowano przypadki, w których powierzenie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do określonych wód gmnie, z uwagi na ściśle lokalny charakter tych wód, może być uzasadnione. Postulat zgłoszony przez Pana Posła może mieć pozytywny wpływ na gospodarowanie wodami na szczeblu ściśle lokalnym i przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania tych wód, w szczególności na zaspokajanie potrzeb wspólnoty lokalnej. Dlatego w pracach legislacyjnych toczących się nad projektem założeń nowej ustawy - Prawo wodne, ten aspekt będzie poddawany dalszej wnikliwej analizie pod względem spójności z systemem prawa, w szczególności z przepisami o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.  


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 34.232.51.240 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
andy Dodano: 12-12-2012 IP: 84.10.208.12 Czy może mi ktoś to w dwóch zdaniach przetłumaczyć na ,,polski"?
onetka0 Dodano: 02-01-2013 IP: 83.11.241.250 skrót jakiś sensowny by się przydał
@@@@@ Dodano: 03-01-2013 IP: 83.11.97.39 czy może ktoś wie jaki podatek naliczyła gmina na grunty w Boszkowie? może trochę o tym, trochę aktualności w tym Nowym Roku
Matek Dodano: 21-01-2013 IP: 217.153.146.202 Pytanie to zostało skierowane do Gminy - na ta chwile ciągle nie doczekaliśmy się odpowiedzi,.


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 16.7°C
Temp. wody: °C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: ---

Ostatni odczyt:
29.09.2020 17:00

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl